RİSK DEĞERLENDİRMESİ

Risk Analizi Nedir?

 

İş yerin de var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmalardır.

 

Risk Analizlerinin Hazırlanması

 

İşyerinde yürütülen çalışma sistemi sonucunda ortaya çıkabilecek tehlikeler belirlenerek, tehlikeler sonucunda oluşabilecek riskler değerlendirilecektir. Bu aşamada yapılacak çalışmalar;

Risk Analizi çalışma grubunun oluşturulması,
Çalışma grubuna Risk Analiz Eğitimlerinin verilmesi,
Risk Analiz hazırlama formlarının verilmesi,
İşyeri Risk Analizlerinin hazırlanması,
İlerleyen aşamada revizyonların yapılmasıdır.