İŞYERİ HEKİMİ HİZMETİ

İş Sağlığı ve Güvenliği alanında görev yapmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yetkilendirilmiş, iş yeri hekimliği belgesine sahip Sağlık Bakanlığınca onaylanan kişilerdir.

İş Yeri Hekiminin Sorumlulukları;

Rehberlik ve Danışmanlık
Sağlık Gözetimi
Eğitim ve Bilgilendirme
İlgili Birimlerle İşbirliği

 

İş Yeri Hekimlerinin Çalışma Süreleri;

İş yeri hekimleri, Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmek için aşağıda belirtilen

sürelerde görev yaparlar:

a) Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 5 dakika.

b) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika.

c) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 15 dakika.

 

Az tehlikeli sınıfta yer alan 2000 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 2000 çalışan için

tam gün çalışacak en az bir iş yeri hekimi görevlendirilir. Çalışan sayısının 2000 sayısının tam

katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak

birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar iş yeri hekimi ek olarak görevlendirilir. 

 

Tehlikeli sınıfta yer alan 1000 ve daha fazla çalışanı olan iş yerlerinde her 1000  çalışan için tam

gün çalışacak en az bir iş yeri hekimi görevlendirilir. Çalışan sayısının 1000  sayısının tam

katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak

birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar iş yeri hekimi ek olarak görevlendirilir.

 

Çok tehlikeli sınıfta yer alan 750 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 750 çalışan için

tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilir. Çalışan sayısının 750  sayısının tam

katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak

birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar iş yeri hekimi ek olarak görevlendirilir.