HİZMETLERİMİZ

   İŞ GÜVENLİĞİ HİZMETLERİMİZ

İş Güvenliği Uzmanlığı

Yangın Eğitim ve Tatbikatı

Acil Durum Eylem Planı

Acil Eylem Krokisinin Çizilmesi

Kayıt ve İstatistik

Periyodik Kontroller

Denetleme

Ortam Ölçümleri

İç Yönetmelik ve Organizasyon

Risk Değerlendirmeleri

Kişisel Koruyucu Donanım

Çevreye Yönelik Hizmetlerimiz

Eğitim

Danışmanlık 

   

   İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİMİZ

İşyeri Hekimliği Hizmetleri

Yardımcı Sağlık Personeli

Mobil Sağlık Taramaları

Sağlık Risklerinin Belirlenmesi

İşe Giriş Muayeneleri

Periyodik Muayeneler

İş Sağlığı Eğitimleri

Hijyen Eğitimleri